leftcenterrightdel

Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2023.  

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; các đại biểu cơ quan chức năng thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu là cán bộ chính trị chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu trình bày báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2023, trong đó nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bám sát chỉ thị, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023; hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất.

Nổi bật là: Thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, tham mưu chiến lược, chỉ đạo toàn quân quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là các văn bản mới ban hành. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kịp thời đề xuất kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị, cơ quan chính trị các cấp. Tham mưu ban hành các văn bản và hướng dẫn triển khai nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. 

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, giải quyết những vụ việc tồn đọng. Tham mưu ban hành một số quy định mới về công tác cán bộ; chất lượng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ được nâng lên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm bí mật, an toàn; công tác dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai đồng bộ, sâu rộng. Hoạt động của các tổ chức quần chúng sáng tạo, hiệu quả. Công tác phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu và các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương, địa phương tiếp tục được tăng cường; đối ngoại quốc phòng trong lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị được tiến hành chủ động, đúng định hướng chính trị. Tiến hành hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm chính trị cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Văn Gấu trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm. 

Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị tập trung thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc trong tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm; đề xuất, bổ sung một số giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường biểu dương kết quả, thành tích của các cơ quan, đơn vị đạt được 6 tháng đầu năm. Định hướng về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Đại tướng Lương Cường yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là cơ quan chiến lược, chiến dịch cần nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; làm tốt các khâu, các bước trong công tác tư tưởng, tích cực bồi dưỡng kỹ năng giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cho bộ đội, giữ vững sự ổn định của đơn vị. Chủ động triển khai thực hiện Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-2024); Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-2024). Các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, làm tốt công tác cổ vũ, động viên bộ đội và nhân rộng gương điển hình tiên tiến.

leftcenterrightdel

 Đại tướng Lương Cường trò chuyện cùng các đại biểu dự hội nghị.

Đối với công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội, Đại tướng Lương Cường lưu ý tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của cấp ủy đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên để kiểm tra, phòng ngừa vi phạm. Xem xét xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm, góp phần giáo dục, răn đe, ngăn ngừa vi phạm, tạo sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ luật kỷ cương. Tổ chức tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan đạt chất lượng, hiệu quả. Chủ động nguồn bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026-2031 và những năm tiếp theo. Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ “7 dám”.

Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp theo đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ cuối năm. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội; chính sách phục vụ điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội; chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường chụp ảnh chung với các đại biểu. 

Đối với công tác quần chúng, Đại tướng Lương Cường yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Các Đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương quan tâm lãnh đạo tổ chức tốt Đại hội công đoàn cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023-2028).

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; nhất là trong triển khai thực hiện điều chỉnh lực lượng, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị, bảo đảm giữ vững sự ổn định, phát triển. 6 tháng cuối năm 2023, toàn quân tập trung triển khai nhiều nội dung, công việc quan trọng, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đề cao vai trò trách nhiệm, tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung, nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị đã xác định.

Tin, ảnh: KIM ANH – TUẤN HUY