Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5. Cùng dự hội nghị có đại biểu các cơ quan giúp việc của quân khu; đại diện các Bộ CHQS tỉnh, cơ quan giúp việc của 11 tỉnh, thành ủy trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu chào mừng và trao đổi một số nội dung phối hợp công tác.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu.

Báo cáo sơ kết do Thiếu tướng Võ Văn Hưng trình bày tại hội nghị nêu rõ: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân khu 5, các tỉnh, thành ủy, Cục Chính trị Quân khu 5 và các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh, thành ủy đã phối hợp thực hiện toàn diện nội dung quy chế, chương trình đã ký kết, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu 5 và từng địa phương.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 trình bày báo cáo tại hội nghị.

Các đại biểu tham gia phát biểu, thảo luận đều cho rằng, chất lượng tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chiến lược, đề án phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh bảo vệ Tổ quốc được nâng lên; công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ được tăng cường; cơ chế lãnh đạo, năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị nói chung, lực lượng vũ trang nói riêng được vận hành thông suốt và có nhiều chuyển biến tiến bộ.

leftcenterrightdel

Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch đánh giá cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc, hoạt động này giúp cho Quân khu 5 cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương có những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, nhất là với các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, cứu hộ cứu nạn, diễn tập khu vực phòng thủ; đồng thời mong rằng công tác phối hợp tham mưu, giúp việc trong thời gian tới luôn đúng, trúng, chính xác, hiệu quả, góp phần ổn định và tăng trưởng kinh tế-xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; bảo đảm xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và các tiềm lực trong khu vực phòng thủ vững chắc, sẵn sàng ứng phó thắng lợi các tình huống.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Hội nghị thống nhất trong thời gian tới tiếp tục rà soát, bổ sung, phối hợp chặt chẽ và tổ chức có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 5 và các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh, thành ủy trên địa bàn, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, củng cố tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Trung tướng Trịnh Đình Thạch trao giấy khen tặng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện quy chế phối hợp. 

Nhân dịp này, Đảng ủy Quân khu 5 khen thưởng 11 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị với các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh, thành ủy trên địa bàn.

Tin, ảnh: VŨ DUY HIỂN