Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người có công tỉnh Khánh Hòa

Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người có công tỉnh Khánh Hòa

Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập

Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập

Tỉnh Khánh Hòa có 964 doanh nghiệp thành lập mới

Tỉnh Khánh Hòa có 964 doanh nghiệp thành lập mới

Quân khu 5 kiểm tra Hải đội dân quân thường trực tỉnh Khánh Hòa

Quân khu 5 kiểm tra Hải đội dân quân thường trực tỉnh Khánh Hòa