Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa làm công tác dân vận

Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa làm công tác dân vận

Tàu hải quân Cộng hòa Singapore thăm tỉnh Khánh Hòa

Tàu hải quân Cộng hòa Singapore thăm tỉnh Khánh Hòa

Cử tri tỉnh Khánh Hòa kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính việc đào, bỏ ngũ về địa phương

Cử tri tỉnh Khánh Hòa kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính việc đào, bỏ ngũ về địa phương

Kiểm tra hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại tỉnh Khánh Hòa

Kiểm tra hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại tỉnh Khánh Hòa

Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa