Xúc tiến hoạt động đầu tư của đối tác Hàn Quốc tại tỉnh Khánh Hòa

Xúc tiến hoạt động đầu tư của đối tác Hàn Quốc tại tỉnh Khánh Hòa

Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa tập huấn kiến thức và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa tập huấn kiến thức và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

Vingroup hợp tác với tỉnh Khánh Hòa triển khai chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”

Vingroup hợp tác với tỉnh Khánh Hòa triển khai chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”

Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022

Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa tổ chức “Tiếp sức mùa huấn luyện”

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa tổ chức “Tiếp sức mùa huấn luyện”

Tỉnh đoàn Khánh Hòa tặng “Tủ sách Bác Hồ” với hơn 1000 đầu sách

Tỉnh đoàn Khánh Hòa tặng “Tủ sách Bác Hồ” với hơn 1000 đầu sách