Các đồng chí: Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đồng chủ trì hội nghị đối thoại.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa.

Báo cáo tại hội nghị do đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày cho biết, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Khánh Hòa ước cả năm 2022 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 20,7% so với năm 2021, trong đó GRDP theo ngành kinh tế tăng 22,3% so với năm 2021. Cơ bản các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả. Tính chung 11 tháng năm 2022, thu ngân sách nhà nước đạt 14.945,2 tỷ đồng, bằng 124,4% dự toán và tăng 20,1% cùng kỳ năm trước; trong đó: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 3.215,8 tỷ đồng, bằng 155% dự toán, tăng 93,9% so với cùng kỳ năm trước; thu nội địa đạt 11.729,4 tỷ đồng, bằng 118% dự toán và tăng 8,8% so cùng kỳ năm trước; với các khoản thu như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 86,7% dự toán; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 112,2% dự toán; thu ngoài quốc doanh đạt 120,6% dự toán; thu từ khu vực đầu tư nước ngoài đạt 112,2% dự toán.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị đối thoại.

Theo đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, trên tinh thần cùng đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, các nhà đầu tư, Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tập trung lắng nghe, trao đổi, giải quyết các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh và đầu tư còn tồn đọng từ sau Hội nghị lần I ngày 15-6-2022, từ đó đề ra những giải pháp, chính sách phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục những khó khăn, phục hồi và phát triển, ổn định an sinh xã hội. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ phân công trách nhiệm các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc tỉnh, triển khai thực hiện các giải pháp và kiến nghị đến cấp có thẩm quyền về các chính sách, chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Đại diện các doanh nghiệp ý kiến, kiến nghị.

Tin, ảnh: DUY HIỂN