Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

LLVT Quân khu 2 phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

LLVT Quân khu 2 phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Quan điểm chiến tranh nhân dân của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với sự nghiệp xây dựng nền Quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc

Quan điểm chiến tranh nhân dân của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với sự nghiệp xây dựng nền Quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc

Trung tướng NGUYỄN THÀNH ÚT, nguyên Phó tư lệnh về Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quân khu 5: Thành lập Quân đoàn 12 sẽ giúp củng cố thế trận quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

Trung tướng NGUYỄN THÀNH ÚT, nguyên Phó tư lệnh về Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quân khu 5: Thành lập Quân đoàn 12 sẽ giúp củng cố thế trận quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

Tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kinh nghiệm tuyển quân ở huyện Lắk anh hùng

Tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kinh nghiệm tuyển quân ở huyện Lắk anh hùng

Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân 2023: Tỏa sáng vị thế, uy tín của nghệ thuật cách mạng

Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân 2023: Tỏa sáng vị thế, uy tín của nghệ thuật cách mạng

Đồn Biên phòng Lũng Nặm xây dựng thế trận toàn dân nơi phên giậu Tổ quốc

Đồn Biên phòng Lũng Nặm xây dựng thế trận toàn dân nơi phên giậu Tổ quốc

Bế mạc, trao giải Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân năm 2023

Bế mạc, trao giải Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân năm 2023