leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Quang Minh phát biểu tại hội nghị. 

6 tháng đầu năm 2023, Cơ quan TCCT QĐND Việt Nam tập trung tham mưu, hướng dẫn đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; chỉ đạo tổ chức chặt chẽ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba; hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong Quân đội và dân quân tự vệ; làm tốt việc tham mưu xây dựng, ban hành đề án: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; chỉ đạo, hướng dẫn duy trì hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 và đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT QĐND Việt Nam ban hành và triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác cán bộ; chỉ đạo tiến hành có chất lượng công tác dân vận; tích cực nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành một số chính sách mới đối với Quân đội, hậu phương quân đội, người có công với cách mạng. Tổ chức tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Công tác quần chúng bám sát tình hình, nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động sáng tạo, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc…

leftcenterrightdel
Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cơ quan Tổng cục Chính trị tham dự hội nghị. 

Làm tốt công tác xây dựng Cơ quan TCCT QĐND Việt Nam, trong đó: Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, canh trực bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị; thực hiện có nền nếp, chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn nghệ, in, xuất bản và thi đua, khen thưởng; tổ chức tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội…

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của Cơ quan Tổng cục Chính trị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Quang Minh biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cơ quan TCCT QĐND Việt Nam đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tướng Lê Quang Minh yêu cầu: Đối với công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường bám, nắm cơ sở, tình hình thực tiễn, nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu, đề xuất lãnh đạo TCCT QĐND Việt Nam chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; kịp thời, nhạy bén, linh hoạt trong phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh; chỉ đạo, đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, làm tốt các khâu, các bước trong công tác tư tưởng; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quan tâm xây dựng và phát huy vai trò ban đại diện cơ quan báo chí Quân đội tại các vùng, miền trong cả nước; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; gương mẫu, tiên phong trong công tác xây dựng Đảng...

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Đối với công tác xây dựng Cơ quan TCCT QĐND Việt Nam, Trung tướng Lê Quang Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị: Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ về SSCĐ; chú ý công tác phòng, chống cháy nổ và quản lý vũ khí trang bị; nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, chấp hành kỷ luật; đẩy mạnh cải cách hành chính... Về công tác Đảng, công tác chính trị chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TCCT QĐND Việt Nam; tập trung xây dựng Đảng bộ Cơ quan TCCT và cấp ủy, tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Tin, ảnh: DUY THÀNH