Hằng năm, Cơ quan TCCT đều xây dựng kế hoạch PBGDPL và triển khai thực hiện đến các đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc; nội dung, hình thức tổ chức bám sát hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và đặc điểm, tình hình nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 

Cùng với đó, Cơ quan TCCT đã duy trì tốt hoạt động “Ngày pháp luật”, mô hình “Tủ sách pháp luật”, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; thường xuyên tổ chức các hoạt động tọa đàm, truyền thông pháp luật với nhiều hình thức phong phú, sinh động... qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, góp phần xây dựng Cơ quan TCCT vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”...

VĂN CHIỂN