Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự, chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2023. 

Tham dự hội nghị có đại biểu lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định: Năm 2023, Quân đội thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách lớn về quân sự, quốc phòng bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp thực tiễn. Tham mưu hoàn thành có chất lượng tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI và ban hành Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng. Trình Quốc hội thông qua dự án Luật Phòng thủ dân sự; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự; cho ý kiến dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng tại hội nghị.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.
leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc. Chủ động làm việc với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP Hồ Chí Minh và một số bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Tuyên truyền, ngăn chặn hiệu quả khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định. Các cấp chủ động rà soát, điều chỉnh vị trí đóng quân, thao trường huấn luyện, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, phương án bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm. Chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, chất lượng các cuộc diễn tập; chủ động các phương án, kịp thời điều động bộ đội, dân quân tự vệ, phương tiện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; tham gia giúp Thổ Nhĩ Kỹ khắc phục hậu quả động đất, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng” đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” theo Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Hoàn thành có chất lượng giải quyết xuất ngũ và tuyển quân năm 2023. Công tác huấn luyện, đào tạo được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; chất lượng huấn luyện, đào tạo có nhiều chuyển biến, tiến bộ, sát thực tiễn nhiệm vụ. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự đạt kết quả tích cực, một số nội dung có bước đột phá mới.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm năm 2023 tại hội nghị. 

Công tác Đảng, công tác chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật

Coi trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng được kiện toàn kịp thời theo lộ trình điều chỉnh tổ chức lực lượng, nêu cao tính chiến đấu, gương mẫu đoàn kết, phát huy tốt vai trò lãnh đạo.

Toàn quân làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền. Chủ động định hướng tư tưởng trước những diễn biến mới, phức tạp, nhạy cảm của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho bộ đội. Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Quán triệt, học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trọng tâm là tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mới”.

Triển khai hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tiến hành hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, đạt kết quả cao hơn năm 2022, với nhiều thành tựu nổi bật, một số nội dung mang tính đột phá.

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, năm 2023, tình hình chính trị, xã hội của đất nước cơ bản ổn định, kinh tế tiếp tục đà phục hồi, tăng trưởng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; tiềm lực, vị thế đất nước được nâng cao… Trong thành tích chung đó có đóng góp quan trọng của Quân đội.

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham quan các sản phẩm trưng bày tại hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các đơn vị chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chặt chẽ Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo.

Chỉ đạo huấn luyện, đào tạo đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế; triển khai hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục thực hiện các nội dung. Báo QĐND Điện tử sẽ liên tục cập nhật thông tin về hội nghị. 

Tin, ảnh: SƠN BÌNH - TUẤN HUY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.