Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ bảy

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ bảy

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam

Thư của Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 30 năm Ngày truyền thống Xưởng Z735

Thư của Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 30 năm Ngày truyền thống Xưởng Z735

Thư của Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9

Thư của Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương