Đại tướng Phan Văn Giang: Thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Quân đội đáp ứng những yêu cầu mới

Đại tướng Phan Văn Giang: Thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Quân đội đáp ứng những yêu cầu mới

Đại tướng Phan Văn Giang: Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy - học sát với thực tiễn

Đại tướng Phan Văn Giang: Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy - học sát với thực tiễn

Đại tướng Phan Văn Giang: Quảng Ninh chú trọng gắn phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh

Đại tướng Phan Văn Giang: Quảng Ninh chú trọng gắn phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Pò Hèn

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Pò Hèn

Đại tướng Phan Văn Giang dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Tỉnh ủy Lai Châu

Đại tướng Phan Văn Giang dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Tỉnh ủy Lai Châu

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả hoạt động của lực lượng QĐND Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả hoạt động của lực lượng QĐND Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Lực lượng cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đọc thư khen của Đại tướng Phan Văn Giang

Lực lượng cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đọc thư khen của Đại tướng Phan Văn Giang

Đại tướng Phan Văn Giang: Sóc Trăng cần tập trung phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Đại tướng Phan Văn Giang: Sóc Trăng cần tập trung phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo