Tham dự có các đồng chí: Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh; Đại tá Trần Văn Trai, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Phan Văn Xựng giới thiệu chuyên đề học tập tại hội nghị.

Tại hội nghị, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh được học tập 6 chuyên đề gồm: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”...

leftcenterrightdel
Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị tham gia học tập. 

Thông qua việc học tập các chuyên đề giáo dục chính trị nhằm quán triệt, thực hiện nghiêm Quy chế giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam, kế hoạch giáo dục chính trị năm 2023. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh. Từ đó, xây dựng cho đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: TRỊNH HỮU TÂN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.