Lễ phục K24 khi nào cấp cho nam, nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp?

Lễ phục K24 khi nào cấp cho nam, nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp?

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La bế mạc lớp bồi dưỡng tiếng Mông cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2023

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La bế mạc lớp bồi dưỡng tiếng Mông cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2023

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có được thành lập doanh nghiệp không?

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có được thành lập doanh nghiệp không?

Quân nhân chuyên nghiệp đã phục viên có thuộc diện được ngân sách Nhà nước mua bảo hiểm y tế không?

Quân nhân chuyên nghiệp đã phục viên có thuộc diện được ngân sách Nhà nước mua bảo hiểm y tế không?

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La khai mạc Lớp bồi dưỡng tiếng Mông cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2023

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La khai mạc Lớp bồi dưỡng tiếng Mông cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2023