leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. 

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh thành phố đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, rút kinh nghiệm trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Qua 5 năm thực hiện, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang thành phố đã có nhận thức, trách nhiệm cao, chủ động, tích cực, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ tham gia tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch.  

Tại hội nghị, các ý kiến thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt nghị quyết trong thời gian tới. Theo đó, các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; thường xuyên cung cấp thông tin chính thống, những tấm gương người tốt, việc tốt, thông tin tích cực, mô hình, cách làm hay, hiệu quả... góp phần tạo “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại hội nghị, Đảng ủy, Bộ tư lệnh thành phố đã trao giấy khen tặng 20 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tin, ảnh: HỒNG TRÂM - LÊ HUY