Trình bày báo cáo kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2021 đối với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, Đại tá Đào Minh Đạo, Phó cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng cho biết, trong năm 2021, tổng doanh thu và thu nhập khác của các doanh nghiệp trực thuộc là 204.209 tỷ đồng, bằng 103,8% kế hoạch, tăng 1,3% so với thực hiện cùng kỳ năm 2020. Riêng Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đạt 149.494 tỷ đồng, chiếm 73,2% tổng doanh thu của 16 doanh nghiệp; các doanh nghiệp còn lại đạt 54.715 tỷ đồng, chiếm 26,8%.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu.

Trong 16 doanh nghiệp có 13 doanh nghiệp có doanh thu đạt và vượt kế hoạch giao; 9 doanh nghiệp doanh thu cao hơn năm trước, trong đó có 5 doanh nghiệp vượt trên 30%; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 38.381 tỷ đồng với 13 doanh nghiệp lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch giao, 12 doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao hơn năm trước; tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 21,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 30.174 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân là 17,14%, gấp 2,14 lần lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng thương mại. Một số doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt cao, như Viettel đạt 17,89%; Tổng công ty Đông Bắc đạt 23,86%; Tổng công ty Thành An đạt 10,34%; Công ty Tecapro đạt 16,56%; Tổng công ty Vaxuco đạt 10,25%.

Từ lợi nhuận sau thuế, các doanh nghiệp đã trích Quỹ khen thưởng-phúc lợi 1.976 tỷ đồng, trích Quỹ đầu tư phát triển tăng vốn nhà nước 8.080 tỷ đồng và nộp về NSNN lợi nhuận sau thuế sau phân phối tổng số tiền là 16.090 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
 Đại tá Đào Minh Đạo trình bày báo cáo.

Trong năm, các doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước 33.022 tỷ đồng. Có 3 doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước từ 1.000 tỷ đồng trở lên, gồm Viettel, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Tổng công ty Đông Bắc.

Việc làm và thu nhập của người lao động cơ bản được bảo đảm. Tổng số lao động tại các doanh nghiệp là 88.469 người với mức thu nhập bình quân đạt 18.858.000 đồng/người/tháng. Trong đó có 3 doanh nghiệp có mức thu nhập bình quân người lao động cao hơn 20 triệu đồng/người/tháng, gồm Viettel đạt 27.719.000 đồng/người/tháng; Tổng công ty Vaxuco đạt 30.702.000 đồng/người/tháng; Tổng công ty Trực thăng đạt 24.503.000 đồng/người/tháng.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của các doanh nghiệp trong năm 2021. Thượng tướng Vũ Hải Sản cũng biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về nội dung, số liệu và chất lượng tổng hợp báo cáo của Cục Tài chính; ghi nhận ý kiến của các cơ quan và doanh nghiệp.

leftcenterrightdel

 Các đại biểu dự hội nghị.

Thời gian tới, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục nghiêm túc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 17-1-2022 của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng. 

Tiếp tục củng cố, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Sản xuất kinh doanh có lãi, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới uy tín của Quân đội. Bảo đảm tốt việc làm, thu nhập và chế độ, chính sách cho người lao động. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, nhất là trên địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa. Hoàn thành đầy đủ chế độ thu, nộp ngân sách nhà nước.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Khẩn trương cơ cấu lại tài chính trên cơ sở quy mô, năng lực, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; rà soát, hoàn thiện quy chế quản lý tài chính, tài sản; siết chặt kỷ cương, kỷ luật quân đội, chế độ tài chính. Kiểm soát chặt chẽ và phát huy hiệu quả các nguồn lực được giao…

Nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp; cân đối và ưu tiên nguồn lực để đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị, mở rộng sản xuất; bảo đảm hiệu quả trong hoạt động đầu tư và hợp tác quốc tế…

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG