Phát biểu tại đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản biểu dương những kết quả mà Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội đạt được trong thời gian qua.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu tại đại hội. 

Theo Thượng tướng Vũ Hải Sản, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ; giữ vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp hội viên với các cơ quan chức năng.

Hiệp hội đã cập nhật và cung cấp cho các hội viên thông tin về chính sách, pháp luật và chủ trương của Đảng, Nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội viên và doanh nghiệp; tham gia góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hội viên và các doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
Đoàn Chủ tịch đại hội.

Cùng với đó, Hiệp hội đã hỗ trợ hội viên mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ, hợp tác quốc tế, cung cấp thông tin; tổ chức giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo nhà nước, chuyên gia kinh tế với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hội viên…

Thượng tướng Vũ Hải Sản nhấn mạnh, với chức năng là đội quân lao động sản xuất, các doanh nghiệp quân đội đã tranh thủ mọi nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế-xã hội và phát triển kinh tế-xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; tạo nhiều sản phẩm, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

leftcenterrightdel
 Đại tá Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15, Phó chủ tịch Hiệp hội, trình bày báo cáo.

Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới đất nước, các doanh nghiệp quân đội đã phát huy tốt tinh thần tự lực, đổi mới, sáng tạo; một số doanh nghiệp đã giữ vị trí quan trọng trong từng lĩnh vực, góp phần dẫn dắt nền kinh tế đất nước, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng vạn lao động. Một số doanh nghiệp đã chủ động phát triển đầu tư thị trường ngoài nước, bước đầu đạt kết quả tích cực.

“Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp quân đội vừa bảo đảm các nhiệm vụ giữ gìn, củng cố và phát triển năng lực phục vụ quốc phòng, vừa góp phần cùng doanh nghiệp nhà nước tạo nguồn lực nhà nước định hướng và giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế”, Thượng tướng Vũ Hải Sản nói.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11, Phó chủ tịch Hiệp hội, trình bày báo cáo.

Thời gian tới, Thượng tướng Vũ Hải Sản đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội đẩy mạnh liên kết, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các doanh nghiệp, doanh nhân quân đội; hỗ trợ nhau tạo thành sức mạnh chung để cùng phát triển.

Hiệp hội cần đa dạng hóa hình thức hỗ trợ các doanh nghiệp quân đội đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng và tiêu thụ sản phẩm trong, ngoài nước; xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập tốt kinh tế quốc tế, phát triển thực sự bền vững.

leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu dự đại hội. 

Hiệp hội cũng cần nâng cao vai trò là một kênh phản biện xã hội về các chính sách phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời là cầu nối, phản ánh kịp thời nguyện vọng, kinh nghiệm của các doanh nghiệp quân đội đến cơ quan đại diện chủ sở hữu và các cơ quan chức năng liên quan nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Thượng tướng Vũ Hải Sản cũng yêu cầu các quân khu, quân chủng có doanh nghiệp chỉ đạo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc quyền sản xuất, kinh doanh.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh đại hội.

Trước đó, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hoạt động giai đoạn 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và báo cáo của Ban Kiểm tra. Đại hội đã thảo luận về các văn kiện của đại hội và thông qua Điều lệ Hiệp hội (sửa đổi, bổ sung).

Đại hội đã thông qua Đề án nhân sự, bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới; thông qua Nghị quyết đại hội.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG