Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng và các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, việc triển khai thực hiện kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Quân đội nói riêng tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

leftcenterrightdel

Quang cảnh buổi làm việc. 

Công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước bảo đảm chặt chẽ, an toàn, tiếp tục duy trì và đã phát triển vốn sản xuất kinh doanh. Một số doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước và Bộ Quốc phòng, góp phần tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng, từng bước hiện đại hóa quân đội.

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, song các doanh nghiệp quân đội đã nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng thời gian qua đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp quân đội vượt qua khó khăn, nhất là tác động của đại dịch Covid-19; tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực để tăng cường công tác quản lý tài chính, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước, duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.

leftcenterrightdel

 Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp quân đội thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai quyết liệt đề án sắp xếp, cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp quân đội và công tác cổ phần hóa theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; tích cực triển khai các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế theo các quy định mới của pháp luật; đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp đối với mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp quân đội; gắn trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu doanh nghiệp trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính; quán triệt và thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật Quân đội, kiểm soát chặt chẽ và phát huy hiệu quả các nguồn lực tài chính được giao.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý các doanh nghiệp quân đội cần chủ động và năng động sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong điều kiện dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp quân đội cần quyết tâm khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động. Tập trung nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước.

Tin, ảnh: MẠNH HƯNG - TUẤN HUY