Mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo hình thức PPP có sử dụng ngân sách Nhà nước

Mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo hình thức PPP có sử dụng ngân sách Nhà nước

Petrovietnam về đích trước 5 tháng kế hoạch nộp ngân sách nhà nước cả năm 2023

Petrovietnam về đích trước 5 tháng kế hoạch nộp ngân sách nhà nước cả năm 2023

Hà Nội: Thu ngân sách Nhà nước 7 tháng năm 2023 tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2022

Hà Nội: Thu ngân sách Nhà nước 7 tháng năm 2023 tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2022

Đại tướng Phan Văn Giang: Đẩy nhanh tiến độ các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang: Đẩy nhanh tiến độ các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng

Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 47% dự toán

Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 47% dự toán

Hôm nay (31-5), Quốc hội dành cả ngày thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Hôm nay (31-5), Quốc hội dành cả ngày thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Tuần này, Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Tuần này, Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước