Đây là một trong những nội dung thuộc dự án khuyến nông Trung ương năm 2023.

leftcenterrightdel
Quang cảnh lớp tập huấn.
leftcenterrightdel
 Lớp tập huấn tham quan vườn bơ trồng xen.

Mục đích của đợt tập huấn này nhằm giúp các hộ dân nắm được quy trình kỹ thuật, tổ chức thâm canh vườn bơ theo tiêu chuẩn VietGAP, góp phần tăng năng suất, sản lượng và nâng cao chất lượng vườn bơ hiện có; phát huy thế mạnh của cây bơ vùng đất nam Đắk Nông giúp các hộ dân có thêm nguồn thu nhập vươn lên xóa đói, giảm nghèo, thoát nghèo bền vững.

Tại lớp tập huấn, cán bộ của Binh đoàn 16 và trung tâm khuyến nông đã trang bị các nội dung: Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây bơ; quản lý, bảo vệ thực vật; giải pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất vườn cây; thu hoạch và chế biến sản phẩm…. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã lồng ghép nội dung tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, quy định của địa phương, làm tốt công tác bảo vệ môi trường, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép…     

Tin, ảnh: LÊ QUANG SÁNG