Các cấp hội đã vận động hội viên, nông dân hiến hơn 1,2 triệu mét vuông đất, đóng góp gần 59 tỷ đồng, sửa chữa hơn 15.600km đường giao thông nông thôn, nâng cấp hơn 1.300km tuyến kênh mương... Hoạt động phối hợp của các đơn vị góp phần lớn giúp 56/56 xã của thành phố được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Điểm sáng trong sự phối hợp giữa các đơn vị là tạo động lực thúc đẩy hội viên, nông dân trong tham gia thực hiện các hoạt động phong trào, quy ước cộng đồng, xây dựng lối sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua đó, nhiều “Gia đình nông dân văn hóa”, “Gia đình thể thao”, khu dân cư văn hóa được hình thành ở các huyện ngoại thành của thành phố. Cùng với đó, các đơn vị đã tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phối hợp với lực lượng vũ trang thực hiện phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh.

leftcenterrightdel
Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa và Thể thao thành phố ký kết phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025. 

Bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh cho biết: “Các hoạt động phối hợp đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau giữa hội viên, nông dân. Các hoạt động thể dục thể thao, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở ở địa bàn nông thôn được huy động nguồn lực thực hiện tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, nông dân”.

Để tiếp tục phát huy vai trò của hội viên, nông dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa ở địa bàn nông thôn, hai đơn vị vừa ký kết chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022-2025. Qua đó, các đơn vị khẳng định sự chủ động, sáng tạo trong phối hợp thực hiện các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình phối hợp là nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn xây dựng môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái.

Theo ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các đơn vị sẽ tập trung phối hợp giúp hội viên, nông dân thi đua làm nổi bật tiêu chí “Người nông dân mới TP Hồ Chí Minh” là: Yêu nước-gương mẫu, năng động-sáng tạo, đoàn kết-nghĩa tình. Đồng thời, một trong những nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng “Văn hóa ứng xử trong cộng đồng”, tham gia cùng các cấp nâng cao chất lượng các ấp, khu phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Bài và ảnh: BÍCH TRÂM