Phát biểu khai mạc hội nghị, TSKH Phan Xuân Dũng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết: Thời gian qua, Liên hiệp hội đã tổ chức rất nhiều sự kiện quan trọng, nổi bật là tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18-5-1963/18-5-2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26-3-1983/26-3-2023) vào ngày 24-3-2023. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam và Liên hiệp hội.

leftcenterrightdel

TSKH Phan Xuân Dũng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 

Liên hiệp hội cũng đã thực hiện vai trò làm cầu nối giữa các tổ chức thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách phát triển; đoàn kết tập hợp các trí thức khoa học và công nghệ qua các hoạt động về khoa học và công nghệ, phổ biến kiến thức, công tác tư tưởng cho trí thức, chính sách với trí thức, đào tạo nguồn nhân lực...

Các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội ngày càng đóng vai trò quan trọng, đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để nâng cao năng lực hoạt động của các Hội Khoa học và Kỹ thuật ngành toàn quốc, theo ông Phạm Ngọc Linh, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, trong thời gian tới, Liên hiệp hội sẽ xây dựng tầm nhìn, chiến lược phát triển của hội ngành toàn quốc về mô hình tổ chức, kế hoạch nguồn lực nhân sự, nguồn lực tài chính, truyền thông và quảng bá hình ảnh của tổ chức.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Đổi mới tổ chức, phương thức tập hợp hội viên; đảm bảo sự đan xen các thế hệ cán bộ hội và hội viên; có kế hoạch cụ thể để nâng tỷ lệ hội viên là cán bộ trẻ đang làm việc trong các viện nghiên cứu, trường đại học, góp phần tạo thêm động lực và sức sáng tạo, đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Mở rộng mối quan hệ liên kết giữa hội ngành toàn quốc với các bộ, ngành và địa phương, đặc biệt với các doanh nghiệp để mở rộng phạm vi hoạt động và tăng nguồn lực hoạt động.

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế giữa Liên hiệp hội và các hội ngành toàn quốc với một số tổ chức quốc tế, chú trọng các nước đối tác có tiềm lực khoa học và công nghệ mạnh.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về các hội ngành toàn quốc; tăng cường các hoạt động giao lưu, giao ban của nhóm các hội ngành toàn quốc trong cùng khối thi đua; kiến nghị, đề xuất với Nhà nước có lộ trình chuyển giao một số dịch vụ công cho các tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Tin, ảnh: LA DUY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.