Phát biểu khai mạc hội thảo, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Vusta cho biết, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội luôn được coi là hoạt động quan trọng của Vusta và các hội thành viên. Mặc dù vẫn chịu tác động của đại dịch Covid-19 vào những tháng đầu năm, nhưng năm nay, Vusta đã chủ trì thực hiện hơn 20 nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội, trong đó những nhiệm vụ rất quan trọng, được thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương.

leftcenterrightdel

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại hội thảo. 

Đơn cử như: Tham gia tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương; tiến hành tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW; góp ý Dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đề nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Nói về những khó khăn trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Vusta, ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng thư ký Vusta chia sẻ: "Việc thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội chủ yếu xuất phát từ đề nghị của các cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước mà chưa nhiều nhiệm vụ do các hội chủ động đề xuất thực hiện. Các nhiệm vụ thường có khối lượng tài liệu lớn lên đến hàng trăm trang, nội dung mới và phức tạp, thời gian thực hiện ngắn nên ảnh hưởng đến chất lượng tư vấn, phản biện. Chưa có nhiều đặt hàng của cơ quan Đảng và Nhà nước đối với Vusta và các hội thành viên".

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội thảo. 

Ông Nguyễn Quyết Chiến cho biết, năm 2023, Vusta sẽ triển khai, ứng dụng thí điểm và đánh giá hiệu quả sử dụng của cơ sở dữ liệu chuyên gia, nhà khoa học vào một số hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội tiếp tục gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ 8 Vusta và hướng tới các hoạt động nhằm kỷ niệm 40 năm thành lập Vusta. Chủ động phối hợp với các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2023.

Tin, ảnh: LA DUY