Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS, TS Phạm Quang Thao, Phó chủ tịch Vusta cho biết: Vusta có nhiệm vụ quan trọng là đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức; chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp phần xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong những năm qua, hai nhiệm vụ trên đã được Vusta thực hiện rất thành công. Hội thảo được tổ chức nhằm phát huy và nâng cao vai trò tư vấn phản biện của các cơ quan báo chí trong Vusta.

leftcenterrightdel

PGS, TS Phạm Quang Thao, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo.

Theo thống kê, toàn bộ hệ thống Vusta hiện có hơn 70 cơ quan báo chí. Trong số đó, có nhiều cơ quan báo chí có tên tuổi trong làng báo. Lợi thế của hệ thống báo chí của Vusta là phủ rộng khắp các lĩnh vực đời sống, nội dung phản ánh rất phong phú.

Thạc sĩ Bùi Kim Tuyến, Trưởng ban Tư vấn phản biện và Giám định xã hội Vusta đánh giá, trong thời gian qua, báo chí của Vusta đã tham gia rất tích cực và thể hiện vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả tư vấn phản biện. Báo chí đóng vai trò là một kênh tư vấn phản biện hiệu quả, là công cụ để lan tỏa thông điệp tư vấn phản biện, góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội. Ngoài ra, báo chí còn góp phần tạo sự công khai, minh bạch, dân chủ đối với các vấn đề tư vấn phản biện.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội thảo.

PGS,TS Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Phó tổng biên tập phụ trách Báo Hà Nội mới cho rằng: Thời gian qua, hoạt động giám sát xã hội ở nước ta gặp không ít khó khăn, nhất là việc thực thi chức năng giám sát của báo chí đối với xã hội. Do đó, trong bối cảnh hiện nay, để phát huy chức năng giám sát xã hội của báo chí, chính quyền các cấp cần sử dụng thành thạo công cụ dư luận, đồng thời chúng ta cũng cần nâng cao trình độ giám sát, trình tự giám sát và kiên trì khuynh hướng giám sát mang tính xây dựng, phát huy tốt vai trò tích cực và chủ động của báo chí trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Tin, ảnh: LA DUY