Phát biểu tại hội thảo, bà Phạm Thị Bích Hồng, Phó trưởng ban Truyền thông và phổ biến kiến thức của VUSTA cho biết: Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ là nhiệm vụ quan trọng, cốt lõi và cũng là thế mạnh của Liên hiệp hội và hội thành viên. Thời gian qua, VUSTA và các hội thành viên đã luôn chủ động tập hợp lực lượng, nguồn lực để triển khai các hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

leftcenterrightdel
 Bà Phạm Thị Bích Hồng, Phó trưởng ban Truyền thông và phổ biến kiến thức, VUSTA phát biểu tại hội thảo.

Về công tác báo chí, xuất bản, 69 cơ quan báo chí trong hệ thống VUSTA đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tuyên truyền về kết quả hoạt động của Liên hiệp hội, nhiều bài viết có giá trị khoa học cao góp phần phổ biến rộng rãi kiến thức khoa học tới công chúng. Các tổ chức thành viên của VUSTA cũng đã chủ động thực hiện kế hoạch truyền thông và phổ biến kiến thức thông qua báo chí, trang tin điện tử, bản tin... Một số hội thành viên tổ chức các sự kiện lớn mang tầm quốc gia, hội thảo quốc tế tạo uy tín về mặt chuyên môn khoa học.

PGS, TS Lê Thị Thúy, Viện trưởng Viện Khoa học và Kỹ thuật Chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam đánh giá, công tác truyền thông và phổ biến kiến thức những năm qua của VUSTA đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên từ lâu, chúng ta có quan điểm chỉ cần phổ biến kiến thức trực tiếp cho cán bộ khoa học, cho người trực tiếp sản xuất là đủ. Quan điểm này là chưa chính xác trong chuỗi hoạt động khoa học công nghệ nói riêng và kinh tế-xã hội nói chung, mà cần phổ biến kiến thức cho toàn dân.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội thảo.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức, theo TS Nguyễn Ngọc Dư, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình đề xuất, thời gian tới VUSTA cần vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, tận dụng thế mạnh của các mạng xã hội như: Zalo, Facebook,... nhằm lan tỏa sâu rộng kiến thức trong cộng đồng. Chú trọng lựa chọn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ tuyên truyền. Có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời đối với các cá nhân, tập thể có sáng kiến, cống hiến cho hoạt động phổ biến kiến thức của Liên hiệp hội.

Tin, ảnh: LA DUY