Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết: Liên hiệp hội Việt Nam có chức năng tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở trong và ngoài nước, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Liên hiệp hội Việt Nam có hệ thống tổ chức rộng lớn gồm 156 hội thành viên (93 hội ngành toàn quốc, 63 liên hiệp hội tỉnh, thành phố), 580 tổ chức khoa học và công nghệ và 3 đơn vị trực thuộc. Tập hợp 3,7 triệu hội viên, trong đó có 2,2 triệu trí thức (chiếm 32,5% số trí thức cả nước).

 
leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội thảo.

Ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam đề nghị Liên hiệp hội Việt Nam tăng cường và mở rộng công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ chuyên gia ngoài hệ thống. Có cơ chế đặc thù và chế độ tài chính thích hợp để trả thù lao cho các chuyên gia, nhà khoa học, khi họ có những đóng xứng đáng cho Liên hiệp hội Việt Nam. Tăng cường tổ chức các diễn đàn khoa học công nghệ của Liên hiệp hội Việt Nam để tranh thủ sự đóng góp của các chuyên gia giỏi trong nhiều lĩnh vực. Vận động, thu hút được nhiều trí thức, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham mưu và hiến kế cho Liên hiệp hội Việt Nam về các lĩnh vực khoa học công nghệ.

Tin, ảnh: LA DUY