Học sinh Việt Nam đoạt giải ba hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế

Học sinh Việt Nam đoạt giải ba hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế

Phát triển dữ liệu số ngành kỹ thuật cần có các giải pháp khoa học

Phát triển dữ liệu số ngành kỹ thuật cần có các giải pháp khoa học

Trao tặng sách khoa học-kỹ thuật do kiều bào tài trợ

Trao tặng sách khoa học-kỹ thuật do kiều bào tài trợ

Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật

Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa họckỹ thuật

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức hội thảo khoa học hướng độ bền nhiệt đới: Nâng cao độ bền, độ tin cậy cho vũ khí, trang bị kỹ thuật

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức hội thảo khoa học hướng độ bền nhiệt đới: Nâng cao độ bền, độ tin cậy cho vũ khí, trang bị kỹ thuật