Thượng tướng Vũ Hải Sản: Binh chủng Thông tin liên lạc tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin

Thượng tướng Vũ Hải Sản: Binh chủng Thông tin liên lạc tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin

Tổng cục Kỹ thuật tổ chức Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ Quốc phòng

Tổng cục Kỹ thuật tổ chức Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ Quốc phòng

Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật

Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật

Hỏi-đáp pháp luật: Hỗ trợ đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I; đào tạo cử nhân điều dưỡng, cử nhân các ngành thuộc nhóm kỹ thuật y học

Hỏi-đáp pháp luật: Hỗ trợ đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I; đào tạo cử nhân điều dưỡng, cử nhân các ngành thuộc nhóm kỹ thuật y học

Học viện Kỹ thuật Quân sự và Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Học viện Kỹ thuật Quân sự và Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Khoa Vô tuyến điện tử, Học viện Kỹ thuật Quân sự: Tự chủ, sáng tạo, đạt thành tích cao trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học

Khoa Vô tuyến điện tử, Học viện Kỹ thuật Quân sự: Tự chủ, sáng tạo, đạt thành tích cao trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học