Dự và quán triệt tại hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trương Thị Mai thông tin và định hướng chung những vấn đề về NCT Việt Nam. Như, từ năm 1989-2019, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam liên tục tăng, từ 65,2 tuổi lên 73,6 tuổi; dự báo đến năm 2030, số NCT ở Việt Nam chiếm khoảng 17% và đến năm 2050 là 25% dân số. Tình trạng già hóa dân số đặt ra những thách thức liên quan đến nguồn cung lao động, sử dụng lao động và các chính sách về an sinh xã hội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trương Thị Mai quán triệt tại hội nghị.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Hội nghị.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo và tăng cường sự tham gia của các cấp, ngành, tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT, để NCT luôn sống vui, sống khỏe. Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, Hội NCT các cấp phải chủ động phối hợp với các cấp ủy, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện và sớm có các chủ trương, chính sách nhằm bảo vệ, phát huy vai trò NCT; chăm sóc NCT ngày càng tốt hơn về sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần; tập trung xây dựng các phong trào khuyến khích NCT được tham gia vào các công việc lao động, phát triển kinh tế theo nhu cầu và sức khỏe… để NCT Việt Nam tiếp tục đóng góp, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, nêu gương sáng trong phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng”.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã thông tin, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với một số chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...; lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương giới thiệu một số nội dung chính của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ