Qua chương trình, cơ chế phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam với cấp ủy, chính quyền các địa phương ngày càng hoàn thiện, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, bảo đảm tính bền chặt và có những quan tâm thiết thực đến cuộc sống của nhân dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố có biển.

leftcenterrightdel

Đại diện Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị trao quà, cờ Tổ quốc tặng các chủ phương tiện đánh bắt hải sản tại Cảng Đại Toàn Thắng (Cửa Việt, Quảng Trị). 

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể địa phương trong xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm, cá nhân trong huy động nguồn lực, cơ sở vật chất hợp pháp cho chương trình đạt được nhiều kết quả thiết thực, vững chắc. Từ năm 2022 đến nay, các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển đã phối hợp tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho gần 40.000 lượt nhân dân, ngư dân; phát hơn 100.000 tờ rơi tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, chống khai thác IUU; huy động các nguồn lực từ Cảnh sát biển Việt Nam và tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, tài trợ số tiền khoảng 18 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo...

VIỆT HÀ