Vùng Cảnh sát biển 2 với đồng bào dân tộc thiểu số Nam Đông

Vùng Cảnh sát biển 2 với đồng bào dân tộc thiểu số Nam Đôngphoto

Vùng Cảnh sát biển 4- Sức trẻ tuổi 25

Vùng Cảnh sát biển 4- Sức trẻ tuổi 25

Nâng cao công tác kiểm tra và chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam

Nâng cao công tác kiểm tra và chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam

Chu đáo trên bờ, nghĩa tình trên biển

Chu đáo trên bờ, nghĩa tình trên biển

Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân Cần Giờ

Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân Cần Giờ

Chung sức cùng ngư dân Vĩnh Châu

Chung sức cùng ngư dân Vĩnh Châu

Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền, phổ biến pháp luật biển, đảo cho ngư dân

Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền, phổ biến pháp luật biển, đảo cho ngư dân

Chung sức cùng ngư dân gỡ “thẻ vàng”

Chung sức cùng ngư dân gỡ “thẻ vàng”

Hải đoàn 21, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”

Hải đoàn 21, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”photo

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân: Về Nam Định giữa ngày nắng lửa

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân: Về Nam Định giữa ngày nắng lửa