Hải đội 102 tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại Hà Tĩnh

Hải đội 102 tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại Hà Tĩnhphoto

Mang nước sạch đến vùng bị hạn

Mang nước sạch đến vùng bị hạn

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU gắn với phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU gắn với phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” photo

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4: Nhiều hoạt động ý nghĩa đồng hành cùng ngư dân

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4: Nhiều hoạt động ý nghĩa đồng hành cùng ngư dân

Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền pháp luật cho ngư dân Quảng Trị

Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền pháp luật cho ngư dân Quảng Trịphoto

Nghĩa tình quân dân nơi biển đảo Tây Nam

Nghĩa tình quân dân nơi biển đảo Tây Nam

Hải đoàn 42: Nhiều hoạt động ý nghĩa đồng hành cùng ngư dân

Hải đoàn 42: Nhiều hoạt động ý nghĩa đồng hành cùng ngư dân

Cùng ngư dân Sầm Sơn phát triển nghề cá bền vững

Cùng ngư dân Sầm Sơn phát triển nghề cá bền vững

Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân TP Vũng Tàu

Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân TP Vũng Tàu

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát động Cuộc thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương”

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát động Cuộc thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương”

Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền pháp luật cho nhân dân TP Bà Rịa

Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền pháp luật cho nhân dân TP Bà Rịa

Đem kiến thức pháp luật đến với ngư dân Rạch Gốc

Đem kiến thức pháp luật đến với ngư dân Rạch Gốc