Vùng Cảnh sát biển 2 với đồng bào dân tộc thiểu số Nam Đông

Vùng Cảnh sát biển 2 với đồng bào dân tộc thiểu số Nam Đông

Vùng Cảnh sát biển 2 bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Vùng Cảnh sát biển 2 bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 công bố quyết định tổ chức lại và thành lập một số đơn vị mới

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 công bố quyết định tổ chức lại và thành lập một số đơn vị mới

Hải đoàn 21 (Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2): Bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Hải đoàn 21 (Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2): Bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bàn giao nhà đồng đội tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bàn giao nhà đồng đội tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hải đoàn 21, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”

Hải đoàn 21, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”

Vùng Cảnh sát biển 2: Làm dân vận bằng những việc thiết thực, hiệu quả

Vùng Cảnh sát biển 2: Làm dân vận bằng những việc thiết thực, hiệu quả