Vùng Cảnh sát biển 2 đồng hành với đồng bào tôn giáo Quảng Trị

Vùng Cảnh sát biển 2 đồng hành với đồng bào tôn giáo Quảng Trị

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2: Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, hiệu quả

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2: Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, hiệu quả

Vùng Cảnh sát biển 2 mở rộng đối thoại dân chủ

Vùng Cảnh sát biển 2 mở rộng đối thoại dân chủ

Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 689

Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 689

Vùng Cảnh sát biển 2 tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Vùng Cảnh sát biển 2 tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Bộ Quốc phòng thanh tra an toàn vệ sinh lao động tại Vùng Cảnh sát biển 2

Bộ Quốc phòng thanh tra an toàn vệ sinh lao động tại Vùng Cảnh sát biển 2

Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển 2: Phong trào Thi đua Quyết thắng góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp

Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển 2: Phong trào Thi đua Quyết thắng góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp

Vùng Cảnh sát biển 2 vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Vùng Cảnh sát biển 2 vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp