Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân: Nhiều ý nghĩa từ Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân: Nhiều ý nghĩa từ Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Hải đoàn 32 đồng hành cùng ngư dân Khánh Hòa

Hải đoàn 32 đồng hành cùng ngư dân Khánh Hòa

Hải đội 102 tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại Hà Tĩnh

Hải đội 102 tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại Hà Tĩnh

4 tàu cá ở Quảng Bình gặp nạn trên biển: Ngư dân thứ 14 được cứu sống đã vào bờ

4 tàu cá ở Quảng Bình gặp nạn trên biển: Ngư dân thứ 14 được cứu sống đã vào bờ

Hải đoàn 129 khắc phục sự cố giúp tàu cá ngư dân

Hải đoàn 129 khắc phục sự cố giúp tàu cá ngư dân

Để ngư dân thay đổi nhận thức, chống khai thác IUU

Để ngư dân thay đổi nhận thức, chống khai thác IUU

Cứu vớt 14 ngư dân gặp nạn trên biển

Cứu vớt 14 ngư dân gặp nạn trên biển

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình: Tiếp nhận 4 ngư dân các tàu cá bị chìm, mất liên lạc trên biển

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình: Tiếp nhận 4 ngư dân các tàu cá bị chìm, mất liên lạc trên biển

Tiếp nhận ngư dân Philippines gặp nạn trên biển

Tiếp nhận ngư dân Philippines gặp nạn trên biển