Tàu SAR273 ứng cứu kịp thời ngư dân gặp nạn

Tàu SAR273 ứng cứu kịp thời ngư dân gặp nạn

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Hà Tĩnh

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Hà Tĩnh

Bảo đảm an toàn cho ngư dân trong mùa mưa bão

Bảo đảm an toàn cho ngư dân trong mùa mưa bão