Tạo động lực để ngư dân vươn khơi, bám biển

Tạo động lực để ngư dân vươn khơi, bám biển

Cứu vớt ngư dân trôi dạt nhiều ngày trên biển

Cứu vớt ngư dân trôi dạt nhiều ngày trên biển

Bình Thuận: Đã tìm thấy thi thể ngư dân bị mất tích trên biển

Bình Thuận: Đã tìm thấy thi thể ngư dân bị mất tích trên biển

Tích cực triển khai phương án tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Tích cực triển khai phương án tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Mang niềm vui đến với ngư dân Lý Sơn

Mang niềm vui đến với ngư dân Lý Sơn

Tàu cá Bà Rịa-Vũng Tàu kịp thời cứu vớt 14 ngư dân bị chìm trên biển

Tàu cá Bà Rịa-Vũng Tàu kịp thời cứu vớt 14 ngư dân bị chìm trên biển

Giúp ngư dân thay đổi từ nhận thức đến hành động

Giúp ngư dân thay đổi từ nhận thức đến hành động

Điểm tựa của ngư dân giữa trùng khơi

Điểm tựa của ngư dân giữa trùng khơi

Vùng Cảnh sát biển 2 đồng hành với ngư dân huyện đảo Lý Sơn

Vùng Cảnh sát biển 2 đồng hành với ngư dân huyện đảo Lý Sơn

Ký kết chương trình

Ký kết chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân"

Giúp ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật

Giúp ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật