Đỡ đầu con ngư dân - ân tình, gắn kết

Đỡ đầu con ngư dân - ân tình, gắn kết

Đầm ấm, nghĩa tình “Ăn Tết cùng ngư dân”

Đầm ấm, nghĩa tình “Ăn Tết cùng ngư dân

Triển khai Chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”

Triển khai Chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân

Vùng 3 Hải quân, cứu nạn tàu cá ngư dân QB 98243

Vùng 3 Hải quân, cứu nạn tàu cá ngư dân QB 98243

Vùng Cảnh sát biển 2: Phối hợp tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp cho ngư dân

Vùng Cảnh sát biển 2: Phối hợp tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp cho ngư dân

Giúp ngư dân hiểu hơn về pháp luật

Giúp ngư dân hiểu hơn về pháp luật

Sát cánh cùng ngư dân Cần Giờ

Sát cánh cùng ngư dân Cần Giờ

Bệnh xá đảo Sinh Tồn cấp cứu ngư dân bị đột quỵ não

Bệnh xá đảo Sinh Tồn cấp cứu ngư dân bị đột quỵ não

Cùng ngư dân Ba Tri vươn khơi, bám biển

Cùng ngư dân Ba Tri vươn khơi, bám biển

Điểm tựa của ngư dân trên biển

Điểm tựa của ngư dân trên biển