Báo cáo tại hội nghị cho thấy khẳng định, qua 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 và 10 năm thực hiện Đề án, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các chủ trương, giải pháp thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong toàn lực lượng.

leftcenterrightdel

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị. 

Công tác giáo dục chính trị luôn được triển khai xuyên suốt, chủ đạo trong mọi hoạt động của toàn lực lượng, trên từng lĩnh vực công tác, bám sát nhiệm vụ chính trị và hoạt động của bộ đội. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đề cao trách nhiệm, bám sát tình hình nhiệm vụ, tích cực, chủ động đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp giáo dục chính trị cho các đối tượng; quan tâm xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, bảo đảm cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục chính trị trong tình hình mới.

leftcenterrightdel

Tham gia hội nghị trực tuyến có 241 đại biểu trên 12 điểm cầu trong toàn lực lượng.

Kết quả, chất lượng công tác giáo dục chính trị có sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc; hầu hết các cán bộ, chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng, xác định tốt chức trách, nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham gia, đóng góp, làm rõ các vấn đề được xác định trong báo cáo trung tâm, liên hệ sát với đặc điểm tình hình từng đơn vị; đánh giá những ưu điểm, hạn chế, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện; chỉ rõ nguyên nhân đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất một số nội dung, biện pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong những năm tới.

Một trong những ý kiến thảo luận được hội nghị đánh giá cao là ý kiến của Đại tá Trần Văn Hậu, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 1 về đổi mới các mô hình giáo dục chính trị phù hợp, vận dụng hiệu quả các thiết bị điện tử, phương tiện truyền thông hiện có của đơn vị trong công tác giảng dạy; 100% các bài giảng chính trị phải có trình chiếu powerpoint; lồng ghép nội dung tuyên truyền biển đảo và tính chấp hành kỷ luật bộ đội; nội dung giáo dục chính trị cần thiết thực phù hợp với từng đối tượng cụ thể như đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp mới ra trường, chiến sĩ thì chú trọng giáo dục về truyền thống lực lượng và kỹ năng sống; phát huy hiệu quả “Hòm thư góp ý”, vai trò của Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý trong nắm bắt tư tưởng của bộ đội…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai ghi nhận những kết quả 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới” của toàn lực lượng.

Đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu Đảng ủy Cảnh sát biển và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng tiếp tục quán triệt, nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 124 và Đề án; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bảo đảm cho công tác giáo dục chính trị luôn bám sát thực tiễn hoạt động của đơn vị, giữ vững vai trò định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực hành động cho cán bộ, chiến sĩ. Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị với nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Bùi Quốc Oai trao bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 124 và Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã trao thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 124 và Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: THU THẢO