Trong bối cảnh khó khăn bao trùm khiến nhiều nền kinh tế trên thế giới chưa thể thoát khỏi sự trì trệ, nhưng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn duy trì ở mức khá cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Việt Nam không chỉ là “điểm hẹn hòa bình” mà còn đóng góp tích cực vào nền hòa bình thế giới và sự tiến bộ của nhân loại. Đặc biệt, những sự kiện ngoại giao rất quan trọng diễn ra liên tục là một điểm sáng nổi bật, có tính lịch sử trong năm qua, càng khẳng định vị thế, uy tín ngày càng cao của đất nước ta trên trường quốc tế.

Những thành tựu đạt được trong năm 2023 có ý nghĩa rất to lớn. Đó là thành quả kết tinh từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và tinh thần, nhiệt huyết cách mạng của quần chúng nhân dân. Đó cũng là sự kế thừa thành tựu trong suốt gần 40 năm đổi mới đất nước, nhất là sau 3 năm nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
Các chiến sĩ tiêu binh thực hiện nhiệm vụ danh dự bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Bước sang năm 2024 với nhiều sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của Đảng, Nhà nước và Quân đội, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải đồng sức, đồng lòng, quyết tâm thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, tiến tới hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nhiệm vụ chính trị hết sức nặng nề, hơn lúc nào hết, toàn dân tộc Việt Nam phải vững chí, bền lòng, hăng hái thi đua, nỗ lực vượt bậc giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong năm mới.

Con đường đi tới thành công tuy còn nhiều gian nan nhưng chúng ta có Đảng quang vinh soi đường, chỉ lối; có ý chí của một dân tộc anh hùng đang từng ngày, từng giờ nuôi lớn khát vọng hùng cường nên thắng lợi là tất yếu!

Càng vững tin khi mà Đảng ta đã đúc rút được những bài học giá trị qua hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Đó là bài học về nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tạo nên những thành tựu mới ngay cả ở những thời điểm khó khăn nhất; bài học về "tiền hô hậu ủng", "nhất hô bá ứng", "trên dưới đồng lòng", "dọc ngang thông suốt" trong hiện thực chủ trương, đường lối của Đảng; bài học nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, can đảm nhận rõ khuyết điểm, minh tuệ dự báo đúng tình hình... xác định rõ chặng đường sắp tới với tiến trình, bước đi cẩn trọng, điềm tĩnh nhưng không thiếu bản lĩnh, quyết đoán bứt phá, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Thế và lực của đất nước đã được khẳng định. Tâm và tầm của Đảng đã được kiểm chứng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã vạch đường sáng đi lên cho sự nghiệp đổi mới cả trước mắt và lâu dài. Trong đó, sự thành công của các hội nghị Trung ương diễn ra trong năm 2023 là dấu mốc hoạch định đường lối, hoàn thiện quy hoạch cán bộ chiến lược cho nhiệm kỳ khóa XIV của Đảng, đồng thời kết tụ các nhân tố, thành tố bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng đi đến thành công. Điều đó đòi hỏi, hơn 99 triệu đồng bào trong cả nước phải luôn như một, hơn 5,3 triệu đảng viên trong toàn Đảng phải luôn là một-nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, sẵn sàng dấn thân, cống hiến, phấn đấu xây dựng đất nước phồn vinh.

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, trong năm 2023, Đảng bộ Quân đội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm 2022, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Kế tục truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng với bề dày truyền thống gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, bước vào năm 2024, cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện một lòng trung hiếu, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; giữ vững và ngày càng làm sáng danh Bộ đội Cụ Hồ; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó; làm trụ đỡ cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc.

Chào xuân mới-năm mới 2024, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta chung sức, đồng lòng vượt qua mọi ghềnh thác, sóng gió vươn lên tầm cao mới, giành nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang!

QĐND