Ngày 19-8-2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Để bảo đảm cho Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 được chấp hành nghiêm túc và đầy đủ, tạo thống nhất trong việc xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực NVQS; theo đó, Luật NVQS năm 2015 đã quy định cụ thể về các hành vi nghiêm cấm tại Điều 10 “Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự; chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự; gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự; sử dụng hạ sĩ quan, binh sĩ trái quy định của pháp luật; xâm phạm thân thể, sức khỏe; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hạ sĩ quan, binh sĩ”; đồng thời Luật NVQS năm 2015 cũng quy định xử lý vi phạm tại khoản 1 Điều 59 “Tổ chức, cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”. Nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và cần thiết cho việc xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực NVQS.

leftcenterrightdel

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Trên cơ sở quy định của Luật NVQS năm 2015 về các hành vi bị nghiêm cấm và xử lý vi phạm, việc xử lý hình sự được quy định cụ thể tại Điều 332 và Điều 335 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017; theo đó tại Điều 332 quy định tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự, Điều 335 quy định tội cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự đã góp phần răn đe, ngăn ngừa, hạn chế những hành vi vi phạm liên quan trong lĩnh vực NVQS.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn có những vướng mắc như cử tri phản ánh, thực tiễn trong những năm qua việc xử lý hành vi vi phạm trong sơ tuyển và khám sức khỏe NVQS còn khó khăn và chưa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật do các hành vi vi phạm chưa được quy định đầy đủ trong Luật NVQS năm 2015 và Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan, nghiên cứu, phối hợp các ban, bộ, ngành, địa phương báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật NVQS năm 2015, Điều 332, 335 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017 theo chương trình soạn thảo luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật NVQS, theo đó các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện sẽ được sửa đổi, bổ sung, trong đó có Thông tư số 148/2018/TT-BQP, Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA cho phù hợp thực tiễn hiện nay, đảm bảo chất lượng công dân nhập ngũ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.

Bộ Quốc phòng đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương phát huy vai trò giám sát về nội dung thực hiện Luật NVQS, không để vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm pháp luật về nghĩa vụ quân sự được thực thi nghiêm túc, phát huy hiệu quả tích cực, thiết thực tại địa phương.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh để trả lời cử tri.

VIỆT CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.