Các trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT

Các trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT

14/02/2017 09:24

QĐND Online – Theo Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT 2017, với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để đăng ký dự thi (ĐKDT) một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc Tiếng Nhật.

go top