Quân chủng PK-KQ tổ chức 36 chuyến bay bắn, ném bom an toàn, hiệu quả

Quân chủng PK-KQ tổ chức 36 chuyến bay bắn, ném bom an toàn, hiệu quả

21/08/2017 16:11

QĐND Online - Đó là những chuyến bay trong ban bay bắn, ném bom đầu tiên của Hội thao bắn, ném bom cho phi công là cán bộ cấp phi đội trở lên của các đơn vị không quân năm 2017, được tổ chức ngày 21-8, tại Trung đoàn không quân 923 (Sư đoàn không quân 371).

go top