Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
go top