Lực lượng tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc

Lực lượng tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc

21/08/2017 23:09

QĐND - Trung Quốc là quốc gia đi sau về phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Mặc dù thiếu kinh nghiệm thiết kế, vận hành, tác chiến và các dự án ban đầu gặp nhiều trì hoãn, ngày nay Trung Quốc đã có một số lượng đáng kể tàu ngầm hạt nhân.

go top