Nga tiếp nhận đợt tiêm kích Su-35S cuối cùng trong năm
go top