Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục tập trận chung theo kế hoạch
go top