Samsung bị yêu cầu trả 400 triệu USD cho một trường Đại học Hàn Quốc
go top