Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch Ủy ban Vệ tinh quan sát Trái đất 2019
go top