Vượt sông Thạch Hãn

Vượt sông Thạch Hãn

Làm chủ căn cứ Tân Cảnh

Làm chủ căn cứ Tân Cảnh

Tỏ tình “kiểu lính thông tin”

Tỏ tình “kiểu lính thông tin”

Chữ “trung” của chính ủy

Chữ “trung” của chính ủy

Thiếu tướng Hoàng Đan: Từ chiến trường đến đời thường

Thiếu tướng Hoàng Đan: Từ chiến trường đến đời thường

Chuyện chiến trường K của ba vị tướng

Chuyện chiến trường K của ba vị tướng

Lập công xuất sắc trong trận đánh mở màn

Lập công xuất sắc trong trận đánh mở màn

“Lớp học” đặc biệt

“Lớp học” đặc biệt

Tổ trung tâm của Tổng hành dinh

Tổ trung tâm của Tổng hành dinh

​ 
 Ân tình nhớ mãi

​ Ân tình nhớ mãi

Vị tướng ưu thời mẫn thế

Vị tướng ưu thời mẫn thế

Lưỡng quốc tướng quân rèn bộ đội

Lưỡng quốc tướng quân rèn bộ đội

Trận đánh vang dội Ngũ Hành Sơn

Trận đánh vang dội Ngũ Hành Sơn

Người chỉ huy Chiến dịch Tây Nguyên

Người chỉ huy Chiến dịch Tây Nguyên

 Trần Khánh Dư - tướng quân mưu lược, bản lĩnh

Trần Khánh Dư - tướng quân mưu lược, bản lĩnh

 Nhật ký Quảng Trị

Nhật ký Quảng Trị