Dữ liệu được ví có giá trị như đất đai, vàng bạc. Trong thế giới thực thì đất đai, vàng bạc là hữu hạn, nhưng trong thế giới số thì đất đai, vàng bạc là vô hạn.

Chia sẻ tại hội nghị, GS,TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: “Bộ Y tế trong thời gian triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai một số cơ sở dữ liệu ngành. Dữ liệu y tế tại Việt Nam hiện nay bao gồm nhiều loại, phản ánh các lĩnh vực y tế, tuy nhiên, sự kết nối, liên thông, chia sẻ giữa các thông tin, dữ liệu để phục vụ cho yêu cầu của công tác chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước nói chung, cũng như yêu cầu quản lý đối với từng chuyên ngành hiện đang gặp nhiều khó khăn. Bộ Y tế đang xây dựng để trình Chính phủ Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế, đây được coi là một trong những văn bản quy phạm pháp luật và chính sách trọng tâm về hoàn thiện thể chế số đối với ngành y tế…”.

leftcenterrightdel

GS, TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị "Tăng cường quản lý dữ liệu y tế".

Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, Bộ Y tế đặt chuyển đổi số là một trọng tâm công tác của ngành. Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ ưu tiên nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ y tế. Công tác quản lý điều hành của Bộ Y tế, của các đơn vị y tế trong ngành phải được chuyển đổi thực hiện trên môi trường số. Đẩy mạnh xây dựng, triển khai chuyển đổi số trên nền tảng dữ liệu và công nghệ số hiện đại thông qua việc số hóa toàn bộ thông tin quản lý hệ thống nhân lực, nguồn lực; công tác cấp phép, cấp số đăng ký; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên môi trường mạng được bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, dữ liệu y tế được nằm dàn trải ở nhiều bộ, ngành, cơ quan đơn vị, chưa có quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý trong việc quản lý, sử dụng dữ liệu y tế để bảo đảm chia sẻ và liên thông dữ liệu. Thực tiễn hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn vừa qua cho thấy, do thiếu quy định về cung cấp dữ liệu từ các cơ quan, đơn vị nên các cơ quan ở Trung ương, đặc biệt là Bộ Y tế gặp khó khăn trong việc điều động nhân lực, trang thiết bị... phục vụ công tác phòng, chống dịch cũng như việc thống kê, xử lý số liệu, phân tích, báo cáo tình hình, xu hướng dịch hay các hoạt động liên quan đến khai báo, kiểm soát dịch.

Vì vậy, cần thiết phải xây dựng quy định quản lý về dữ liệu y tế thống nhất, đồng bộ, tập trung từ Trung ương đến địa phương, kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành y tế; quy định về các nội dung quản lý dữ liệu y tế; phân công trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương có liên quan nhằm thúc đẩy giao dịch điện tử.

Tin, ảnh: AN AN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Y tế xem các tin, bài liên quan.