leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Ngọc Thành chủ trì hội nghị.

Hội nghị khẳng định, 6 tháng qua, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng được sự quan tâm của Trung ương và sự lãnh đạo, điều hành, giám sát, phối hợp chặt chẽ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục có bước phát triển. Tổng diện tích gieo trồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, số doanh nghiệp thành lập mới... đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng trưởng ước đạt 6,87%, trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,84%; công nghiệp, xây dựng tăng 13,36% (công nghiệp tăng 17,47%); dịch vụ tăng 5,02%. Có 520 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 54,7% kế hoạch, tăng 16,4% cùng kỳ; tổng thu ngân sách ước đạt 3.056 tỷ đồng, đạt 56,4% dự toán Trung ương giao, bằng 85,6% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, chỉ số PCI năm 2021 tăng 12 bậc so với năm 2020.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Tổ chức thành công Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm thành lập tỉnh và du lịch có nhiều khởi sắc; xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã có 91 xã, 118 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó 104 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số); 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.  

Tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát; tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường; giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu.

Hội nghị chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”. Triển khai quyết liệt, kịp thời các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với tỉnh Gia Lai ngày 22-5-2022 và 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030…

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN