Về đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), Chính phủ cơ bản thống nhất với 7 nhóm chính sách.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của thành viên Chính phủ với các yêu cầu.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Internet 

Trong đó, đối với chính sách hoàn thiện quy định về căn cứ tính thuế và thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt, xây dựng phương pháp tính thuế hỗn hợp (thuế suất theo tỉ lệ % và mức thuế tuyệt đối) đối với rượu, bia theo chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Đồng thời, phù hợp với xu hướng cải cách thuế của quốc tế. Xây dựng giải pháp điều chỉnh tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia, thuốc lá ở mức thuế suất phù hợp, theo lộ trình.

Việc này trên cơ sở bảo đảm mục tiêu thuế tiêu thụ đặc biệt góp phần định hướng sản xuất, hạn chế sử dụng các sản phẩm không có lợi cho sức khỏe.

VIỆT CHUNG