Đắk Nông tập huấn tuyên truyền Luật Đất đai 2024

Đắk Nông tập huấn tuyên truyền Luật Đất đai 2024

Gấp rút trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ ngày 1-7

Gấp rút trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ ngày 1-7

"Sổ đỏ" theo Luật đất đai mới gồm những nội dung nào?

Luật Đất đai 2024: Kỳ vọng giải quyết tình trạng gom đất nông nghiệp rồi... bỏ hoang

Luật Đất đai 2024: Kỳ vọng giải quyết tình trạng gom đất nông nghiệp rồi... bỏ hoang

Điểm mới quan trọng của Luật Đất đai 2024: Hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất

Điểm mới quan trọng của Luật Đất đai 2024: Hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất

Góp ý về các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Góp ý về các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Điểm mới quan trọng của Luật Đất đai 2024: Đa dạng các hình thức bồi thường về đất

Điểm mới quan trọng của Luật Đất đai 2024: Đa dạng các hình thức bồi thường về đất