Thái Lan có Bộ trưởng Bộ Tài chính mới

Thái Lan có Bộ trưởng Bộ Tài chính mới

Par Index năm 2023: Bộ Tài chính tiếp tục giữ vị trí tốp 3

Par Index năm 2023: Bộ Tài chính tiếp tục giữ vị trí tốp 3

Đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Đổi mới phong cách lãnh đạo của chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”

Đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Đổi mới phong cách lãnh đạo của chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Sẽ xóa bỏ toàn bộ cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Sẽ xóa bỏ toàn bộ cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước