Tại Kỳ họp thứ 11, các đại biểu HĐND quận đã nghiên cứu, thảo luận các báo cáo: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo kết quả công tác của Tòa án nhân dân quận, Viện kiểm sát nhân dân quận; báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 16-12-2022 của Hội đồng nhân dân quận về giám sát kết quả thực hiện đề án “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”; về thành lập Đoàn giám sát đất đai, quản lý khai thác khoáng sản, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn quận…

leftcenterrightdel
Quang cảnh kỳ họp. 

Phát triển công nghiệp văn hóa xứng tầm với tiềm năng văn hóa của quận

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, trong không khí sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn, các đại biểu HĐND quận đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, nhất là với đề án “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”.

Trưởng phòng văn hóa quận Tây Hồ Chử Phùng Lệ Giang khẳng định nói tới công nghiệp văn hóa chính là nói đến việc khai thác văn hóa để mang lại các lợi ích về kinh tế cho người dân. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, phòng văn hóa đã làm tốt các công việc liên quan đến công tác tu bổ, tôn tạo các di tích, làm cơ sở để phát triển không gian văn hóa sáng tạo. 

“Cùng với những giá trị văn hóa lịch sử quanh hồ Tây, các làng nghề truyền thống đặc trưng của Tây Hồ: Giấy dó phường Bưởi, xôi Phú Thượng, quất cảnh Tứ Liên, đào Nhật Tân… cũng đang được nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học, đề xuất ghi danh các làng nghề vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”. Để không chỉ phát triển du lịch văn hóa cho quận mà còn phát triển tiềm năng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Ông Nguyễn Mạnh Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy, đại biểu HĐND quận cho biết, cần tập trung triển khai du lịch dịch vụ, bởi đây là thế mạnh của quận Tây Hồ. Ngoài ra còn cần có sự đầu tư về hạ tầng, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, kết hợp chặt chẽ giữa khai thác và bảo tồn. Nâng cao nhận thức của người dân làng nghề về giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm để xây dựng thương hiệu. Tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu về du lịch làng nghề, hợp tác xã.

Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Xuân La, ông Nguyễn Hữu Độ cho rằng để phát triển công nghiệp văn hóa, trước hết cần kết nối các điểm đến. Bởi Tây Hồ là nơi có rất nhiều địa điểm linh thiêng, nhiều di tích lịch sử cũng như làng nghề. Vấn đề đặt ra là làm sao để du khách đến một nơi và muốn đến những điểm đến du lịch tiếp theo trên địa bàn quận. Cần xây dựng những khu trưng bày làng nghề, để du khách đến tham quan chiêm ngưỡng.

Định hướng 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối năm 2023

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong 6 tháng vừa qua. Trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội còn những hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức, để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2023, HĐND quận cho biết trong thời gian tới cần thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:

leftcenterrightdel

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ. 

Một là: UBND quận tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND các phường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình công tác của năm 2023, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Hai là: Tập trung phát triển kinh tế, thu chi ngân sách. Triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp thu ngân sách. Tập trung chống thất thu ngân sách, rà soát các nguồn thu, các sắc thuế, ưu tiên đẩy mạnh công tác thu đối với các nguồn thu có ảnh hưởng đến điều tiết ngân sách quận để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách. Thực hiện tốt các chính sách về miễn, giảm, gia hạn các loại thuế, phí, lệ phí; trong đó đẩy nhanh hoàn thuế giá trị gia tăng để góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Ba là: UBND quận tiếp tục chỉ đạo việc triển khai thực hiện các Đề án trong chương trình kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của quận đã đề ra. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu chi đầu tư xây dựng cơ bản thông qua việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, triển khai dự án để tăng tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, dự án dân sinh bức xúc.

Bốn là: Phối hợp hoàn thiện đề án bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận trước khi báo cáo Ban cán sự Đảng UBND TP và Thường trực Thành ủy xem xét, thông qua, làm cơ sở để khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, giá trị của Hồ Tây.

Năm là: Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn quận, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”; đề án “Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao trên địa bàn quận, giai đoạn 2023-2025”; đề án: “Xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025”.

Sáu là: Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng được chỉ ra trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát của cấp có thẩm quyền. Tập trung thực hiện Lập quy hoạch chi tiết khu vực Phân khu đô thị sông Hồng tại các phường Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên, Quảng An và Yên Phụ.

Bí thư Quận ủy nhấn mạnh, cần phát triển công nghiệp văn hóa xứng tầm với "vốn" mà ông cha để lại. Vốn ở đây chính là những di tích lịch sử, đền chùa cổ có lịch sử hàng nghìn năm, các làng nghề truyền thống. Tuy nhiên việc phát triển kinh tế và phát triển văn hóa không phải lúc nào cũng thuận lợi song hành với nhau. Cần có kế hoạch khai thác các hồ đầm cho phát triển kinh tế phù hợp với sự phát triển của các làng nghề truyền thống và bảo vệ môi trường. 

Đồng chỉ Chủ tịch HĐND quận đề nghị Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND xác định rõ vai trò, trách nhiệm của thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn, chức năng chủ yếu của HĐND để đổi mới phương thức, tính chủ động trong hoạt động giám sát của HĐND, tăng cường đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các kết luận giám sát, tổ chức tái giám sát khi cần thiết; cùng với đó, các đại biểu HĐND cần nâng cao kỹ năng hoạt động; tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa HĐND với UBND, Mặt trận Tổ quốc; chú trọng giải quyết kiến nghị của cử tri, đánh giá rõ việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, biểu dương khen thưởng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.

THANH HƯƠNG