Quận Tây Hồ (TP Hà Nội): Lần đầu tiên tổ chức kết nạp Đảng cho công dân nhập ngũ

Quận Tây Hồ (TP Hà Nội): Lần đầu tiên tổ chức kết nạp Đảng cho công dân nhập ngũ

Ra mắt “Ban Quản lý Hồ Tây trực thuộc UBND quận Tây Hồ”

Ra mắt “Ban Quản lý Hồ Tây trực thuộc UBND quận Tây Hồ