Trong thời gian qua, việc giám định tư pháp về lĩnh đất đai và định giá tài sản trong tố tụng hình sự về lĩnh vực đất đai đã có nhiều bước tiến. Trong năm 2021-2022, các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đổi mới phương pháp, cách làm, có phối hợp chặt chẽ với cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an và của địa phương để giải quyết các vụ việc cơ bản kịp thời, đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau như tính phức tạp của các hồ sơ, sự phối hợp của các đơn vị trong và ngoài bộ có lúc còn chưa thông suốt dẫn tới một số hồ sơ giám định, định giá tài sản còn chậm. Đến ngày 31-12-2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn tồn đọng 13 vụ việc, trong đó có 6 vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực trực tiếp theo dõi chỉ đạo.

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân khẳng định, Đảng và Nhà nước rất quan tâm tới công tác phòng, chống tham nhũng để đảm bảo làm trong sạch, vững mạnh bộ máy quản lý Nhà nước để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đúng theo chỉ đạo Trung ương Đảng. “Do đó, không tạo điểm nghẽn trong công tác phòng, chống tham nhũng ở những khâu định giá, giám định tư pháp về những vụ việc mà bộ đang được trưng cầu thực hiện”, Thứ trưởng Lê Minh Ngân nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân yêu cầu Vụ Pháp chế từ nay tới ngày 5-2 phải công bố danh sách giám định viên, người giám định, tổ chức giám định tư pháp, đồng thời tham mưu cho Bộ trưởng ban hành quyết định về danh sách này theo đúng mô hình tổ chức mới của bộ theo Nghị định 68 của Chính phủ; đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ định giá tài sản phải báo cáo rõ tiến độ các vụ việc được giao đến nay, lý do chủ quan, khách quan gửi Vụ Pháp chế của bộ tổng hợp tham mưu lãnh đạo Bộ ký gửi Ban Nội chính Trung ương trước ngày 10-2; Vụ Pháp chế thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật về ngành tài nguyên và môi trường; thanh tra Bộ tăng cường thanh tra, kiểm tra vào những lĩnh vực nóng như: Đất đai, môi trường, khoáng sản.

Tin, ảnh: LA DUY