Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu giảm thiểu tối đa ô nhiễm bụi tại khu vực sân bay Long Thành

Bộ Tài nguyên Môi trường yêu cầu giảm thiểu tối đa ô nhiễm bụi tại khu vực sân bay Long Thành

Bộ Tài nguyên và Môi trường vận hành hơn 1.800 trạm quan trắc

Bộ Tài nguyên Môi trường vận hành hơn 1.800 trạm quan trắc

Trao Quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trao Quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường