Hà Nội cứ mưa là ngập, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói gì về công tác quy hoạch?

Hà Nội cứ mưa là ngập, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường nói gì về công tác quy hoạch?

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp công tác

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài nguyên Môi trường tăng cường phối hợp công tác

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình trồng cây góp quỹ một tỷ cây xanh

Bộ Tài nguyên Môi trường thực hiện chương trình trồng cây góp quỹ một tỷ cây xanh