Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết: Sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 là vấn đề được cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm, kỳ vọng vào các quyết sách của Quốc hội.

Tại các kỳ họp thứ 4, 5, 6, Quốc hội khóa XV đặt ra đối với việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai năm 2013 là phải bám sát và thể chế hóa đầy đủ chủ trương, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

leftcenterrightdel

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu khai mạc hội thảo. 

Đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh, thời gian qua, Chính phủ với sự tham mưu của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực khẩn trương, tích cực chuẩn bị hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xác định việc thực hiện dự án luật này là nhiệm vụ lập pháp, trọng tâm của Quốc hội khóa XV. Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cơ quan hữu quan cũng đều đã dành rất nhiều tâm huyết, công sức, trí tuệ, trách nhiệm cho việc sửa đổi dự án luật quan trọng này, nhằm mục tiêu cao nhất trình Quốc hội thông qua đạo luật này.

Tại hội thảo, TS Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho rằng, về tính đồng bộ của hệ thống các quy định liên quan đến nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần lấy nội dung của Bộ luật Dân sự làm chuẩn mực để chế định các vấn đề có liên quan. Những nội dung nào đã quy định trong các luật thì không quy định trong Luật Đất đai. Nếu luật chuyên ngành quy định không phù hợp thì sửa luật chuyên ngành. Với cách tiếp cận này thì nội dung của Luật Đất đai sẽ gọn hơn và điều chỉnh đúng đối tượng hơn.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội thảo tham vấn ý kiến đại biểu Quốc hội về một số nội dung quan trọng trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

TS Trần Du Lịch đề xuất, Luật Đất đai cần tiếp cận các quy định theo hướng rạch ròi: Nhà nước với tư cách Nhà nước và Nhà nước với tư cách người đại diện chủ sở hữu toàn dân. Về vấn đề định giá đất, cần làm rõ chỉ có quyền sử dụng đất là loại hàng hóa đặc biệt có giá, chứ không phải là đất, vì đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Đối với việc định giá quyền sử dụng đất để bồi thường cho người sử dụng đất phải theo cơ chế thương lượng về lợi ích với nhiều hình thức khác nhau.

Ông Ngô Sách Thực, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo việc tiếp thu các ý kiến góp ý từ các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Tiếp tục hoàn thiện các quy định về công khai, minh bạch; cơ sở dữ liệu về đất đai; cải cách hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tháo gỡ vướng mắc trong góp vốn bằng quyền sử dụng đất; phát huy cao nhất nguồn lực đất đai vào sự phát triển của đất nước.

Tin, ảnh: LA DUY