Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX khai mạc trọng thể

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX khai mạc trọng thể

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Đại hội đồng AIPA-43

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Đại hội đồng AIPA-43