Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, ngày 6-1-2022, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký, ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

leftcenterrightdel

Các đại biểu thực hiện nghi thức kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Đề án 06 của Chính phủ đã xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn; các mục tiêu hướng tới 5 nhóm tiện ích cụ thể là: Ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó ưu tiên hàng đầu là 25 thủ tục thiết yếu liên quan đến người dân; ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; ứng dụng phục vụ xây dựng công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Ngay sau khi Đề án 06 được phê duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã Thành lập Tổ công tác theo Quyết định số 294/QĐ-BTNMT ngày 16-2-2022 và Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 theo Quyết định số 291/QĐ-BTNMT ngày 16-2-2022. Kết quả đã kết nối 56/63 tỉnh, thành phố với dữ liệu của 316/705 đơn vị cấp huyện, 4.076/10.599 đơn vị cấp xã với hơn 24 triệu thửa đất.

leftcenterrightdel

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022-2026 giữa hai bộ. 

“Kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt được kết quả bước đầu tuy còn khiêm tốn trong thực hiện Đề án 06, nhưng là bước chuyển mình quan trọng trong sử dụng dữ liệu chung của Chính phủ; là tiền đề thay đổi phương thức làm việc trên môi trường số; phụng sự Tổ quốc, phục vụ người dân và doanh nghiệp; là cụ thể hóa công cuộc chuyển đổi số quốc gia, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số theo đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022-2026 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công an.

Tin, ảnh: LA DUY